M. Doğan Hacipoğlu

 

Sayın Denizaltıcılar,

Bildiğiniz gibi 2006 yılında kurduğumuz Denizaltıcılar Birliği Derneğimiz, ister emekli ister görevdeki tüm denizaltıcılara açıktır. Hatta tüzüğümüze göre şehit veya vefat etmiş denizaltıcıların eş ve çocukları ile denizaltıcı uzman erbaş, erbaş ve erler gerek görevde iken gerekse askerlik hizmetinden sonra derneğimize üye olabilirler. Dernek üyeliği bu kadar geniş tutulmuş olmasına rağmen toplam üye sayımız halen 96 dır. Tüzüğümüzde bulunmasına rağmen üye olmayı caydırıcı bir etki yapmasın diye Genel Kurullarda  giriş aidatı alınması kararı da alınmamaktadır. Üyelerin içinde görevdeki denizaltıcı sayısı  maalesef sadece iki kişi, şehit ailesi dört, tezkere almış er de  bir kişidir. Görevdeki astsubay ve er/erbaş ise hiç yoktur. Derneğimizin kuruluşundan bu yana bir çok tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulunduk. Ancak üye sayımızı istediğimiz miktarda artıramadık. Diğer taraftan bu güne kadar iki üyemiz istifa etmiş, bir üyemiz de dernekten ihraç edilmiştir. Üyelerimizin büyük çoğunluğu yaşlı meslektaşlarımızdan oluştuğundan vefat edenlerin miktarı da kuruluşumuzdan bu yana 13’ü bulmuştur. 

2014’te komşumuz Yunanistan’da yapılacak 51. Uluslararası Denizaltıcılar Kongresi (ISA-2014) için Yunanistan’ın denizaltıcılar derneğinin açtığı web sitesinde (www.isa-greece-2014.com) anılan derneğin görevde ve emekli 1000’den fazla üyesinin olduğu belirtilmektedir. Üye sayısı yönünden bizim derneğimizle mukayesesini takdirlerinize bırakıyorum.

Derneğimiz kurulduğundan beri üye olunmasını teşvik amacıyla hiç artırılmayan ve yıllık 50 TL olan üyelik aidatını zamanında vermeyen, hatta yıllarca hiç vermeyen üyelerimiz mevcuttur. Bu üyelerimizin tüzüğümüze göre Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılmaları gerektiği halde, bir üye hariç bu yola gidilmemiş ve çeşitli hatırlatma ve ikazlarla anılan kişiler aidat ödemeye davet edilmişlerse de aidat ödemelerinde ciddi bir artış sağlanamamıştır.  Son aidat ödeme durumu Ek tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Yönetim kurulumuzca tüzüğümüz hükümlerine uygun olarak aldığımız karar gereğince aidat borcu olan üyelerimize son bir şans vermek üzere 19 Ocak 2014 tarihine kadar 2013’den önceki yıllara ait aidatlarını ödememiş üyelerimizin, en fazla aidat borcu olanlardan başlamak üzere derneğimizden ihraç edilmelerine başlamak mecburiyetinde kalacağımızı bildirmekten büyük üzüntü duymaktayız.

Değerli Denizaltıcılar,

Üyelerimizin miktarının çok düşük olması ve mevcut üyelerimizden önemli bir kısmının da yukarıda arz edildiği gibi aidatlarını zamanında ödememeleri veya yıllarca ödememeleri neticesi, dernek masrafları asgaride tutulduğu halde, temel ihtiyaçlarımızın sağlanması için yeterli kaynak oluşturulamamaktadır. Birinci önceliğimiz olan bir dernek mekânını halen kuramadık. Derneğin evrakları ve bir takım malzemeleri Kurucu Üyemiz Sayın Yusuf Kemal Göleç’in Tuzla’daki iş yerinde muhafaza edilmektedir. Derneğe ait diğer bazı doküman, obje ve malzemeyi ise Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Cemal Üren ve ben evlerimizde saklamaktayız. Yönetim Kurulu toplantıları ya D/G tesislerinde, ya Tuzla’da ya da Onursal Üyemiz Sayın Naci Endem’in Gayrettepe’deki ofisinde yapılmaktadır. Derneğimizin İl Dernekler Masasına bildirdiğimiz resmi adresi de keza Sayın Naci Endem’in ofisidir. Diğer taraftan bir dernek mekânının olmaması sonucu üyelerimize arzu ettikleri zaman gerek dernek yöneticileri gerekse birbirleriyle görüşme, sohbet etme, denizaltıcı dostlar arasında hoşça vakit geçirme imkânı da sunamıyoruz. Maddi imkânsızlıklar, üyelerimize fazla parasal yük bindirmeden ancak derneğin maddi desteği ile yapılabilecek gezi, yemek gibi çeşitli sosyal faaliyetlerin tertiplenmesini de güçleştirmektedir.  

Değerli Denizaltıcılar,

Sonuç olarak,

1-      Emekli veya görevde her denizaltıcının derneğimize üye olması denizaltıcılığın verdiği sarsılmaz dostluk ve kader birliğinin devamını sağlayacaktır. Bu nedenle derneğimize üye olmanın denizaltıcılar tarafından manevi bir sorumluluk olarak görülmesi gerekir.

2-      Üyelerimizin aidatlarını zamanında ödemeleri deneğimizin siz üyelerimize daha iyi hizmet vermesini sağlayacaktır. En geç 19 Ocak 2014 tarihinde yapılacak Genel Kurulda üyelerimizi aidatlarını ödemeye davet ediyoruz.

3-      Tüm üyelerimizin derneğimize bir mekân sağlanması için yardım ve önerilerini bekliyoruz.

 

Hepinize Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına sağlık ve mutluluklar diler, saygılarımı sunarım.

Denizaltıcılar Birliği Derneği Yönetim Kurulu adına

 

                                                                                 M. Doğan Hacipoğlu

 

 

 Yönetim Kurulu.                                           Tüm Etkinlikler.                                                  Üyeler.

 
 
 
 

 

     
 

 

Denizaltıcılar Birliği Derneği Logosu

 
 

 

Copyright © 2007 Denizalticilarbirligi.