DENİZALTICILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
 
            1. Denizaltıcılar Birliği Derneği‘nin, ikinci olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Aralık  2007 tarihli, çağrı mektubunda belirtilen gündeme uygun olarak, 24 Ocak 2008 tarihinde, Fenerbahçe D/G İstasyon komutanlığı tesislerinde yapılmıştır . Toplantı ile alakalı ayrıntı aşağıda sunulmuştur .
           
            2. Denizaltıcılar Birliği Derneği  yönetim kurulu başkanı Sn. Çetinkaya Apatay, 24 Ocak 2008 Perşembe günü, saat 14.25‘de Genel Kurul Toplantısı‘nı, hoş geldiniz diyerek ve başarı dilekleriyle açmış ve Yüce önder Atatürk ve şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı söylenmesini müteakip ilk gündem konusu olan Divan Başkanı ve üyelerinin seçimini başlatmıştır. Divan Başkanı olarak, Sn. Turhan Özer, Divan Başkan Vekili olarak Sn. Orhun ÖZDEMİR ve sayman olarak Sn. Semih Pazarlıklı   seçilmişlerdir .
 
            3. Divan Başkanlığı tarafından ; Toplam üye sayısı 80 olan  Denizaltıcılar Birliği Derneği ‘nin  ilk genel kuruluna 47 üyenin katıldığı ve yeterli katılımın/çoğunluğun sağlandığı tespit edilmiş ve müteakip gündem maddelerine geçilmiştir .
 
            4. Divan Başkanı tarafından okunan toplantı gündemi için değişiklik teklifleri alınmış, ilave bir gündem maddesi ilavesi ile oya sunulan gündem oy birliği ile kabul edilmiştir .   
 
            5. İlk Olağan Genel Kurul toplantısından günümüze kadar, yapılan işler , yürütülen faaliyetler hakkında ,  gündem  uyarınca Yönetim Kurulu üyesi M. Cemal ÜREN tarafından yapılan takdim ile yönetim raporu, ardından yine gündem gereğince Denetim Kurulu adına Sn Engin BAYKAL tarafından denetim raporu sunulmuştur.
 
            6. Raporlar üzerindeki görüşmeyi müteakip , ayrı ayrı yapılan oylamalarda ;Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile aklanmıştır.
 
            7. Dernek Yönetim Kurulu ve yedek üyelerinin seçimi için teklif edilen adayların açık olarak oylanması sonucunda ;
               Derneğin Asil Yönetim Kurulu üyeleri ;
               Çetinkaya Apatay
               Cemal Üren
       Doğan Hacipoğlu
               Engin BAYKAL
               Basri Günindi, olarak
 
               Derneğin Yedek YönetimKurulu Üyeleri  ;
               Yakar Erdoğan
       Halil BÖRÜ
       Ercüment VİTRİNEL 
       Yılmaz Günay
               Ürgün Seçkiner olarak belirlenmiştir..
 
               Dernek Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin tesbiti için teklif edilen adayların açık olarak oylanması sonucunda ;
               Derneğin Asil Denetim Kurulu Üyeleri ;
 
- 1 -
               İzzet ERSOY
               Şükrü BOZOĞLU
               SemihPAZARLIKLI
 
               Derneğin Yedek Denetim Kurulu Üyeleri ;
               Atilla Taşezen
               Sedat Çetin
              İbrahim Hürmeydan olarak belirlenmiştir..
           
            8. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve üyelere dağıtılan Denizaltıcılar Birliği Derneği İç tüzüğü ; yapılan verimli tartışmaları müteakip , Sn. Doğan Hacipoğlu tarafından 19. sayfa , Md.3.3.f.(9)’e önerilen değişiklikle birlikte oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi .
 
            9. Sn. Doğan Hacipoğlu tarafından Denizaltılar Birliği Derneği tüzüğü’nün 1.sayfası , Md.2.b.(3)’e yapılan değişiklik teklifi oy birliği ile kabul edildi .
 
         10. Teklif edilen ilave gündem maddesi kapsamında, Uluslar arası Denizaltıcılar Birliği’nin 48. Toplantısı’nın Türkiye’de yapılmasına, Mayıs ayında Polonya’da yapılacak toplantıda aday olunması ve bu maksatla hazırlıklara başlanması konusu tartışılarak oya sunuldu ve Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi .
 
          11. Dernek aidatları konusunda gündem gereği yapılan tartışmalar sonucunda ; Önümüzdeki dönemde de dernek giriş aidatı alınmaması , yıllık aidatın 2008 yılında da aynen devam etmesi ve 2009 yılı aidatlarının tespiti için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi .          
 
          12. Genel Kurulun, dilek ve öneriler hakkındaki  gündem maddesi kapsamında; daha iyi hizmetler verebilmesi için Sn. Engin BAYKAL’ın bağış toplanmasının teşvik edilmesi , Sn. Basri GÜNİNDİ’nin dernek aidatlarının artırılması, Sn. Cemal GÖKSU’nun  Dernek olarak bir Yahoo grup kurulması, genel olarak üye sayısının artırılmasına çalışılması konulu öneri ve temennileri yeni Yönetim Kurulu tarafından not edildi .
 
            13. Yeni Yönetim Kurulu adına yaptığı konuşmada Sn. Doğan Hacipoğlu kendilerini seçtikleri için genel kurula teşekkür etti. Güvenlerine layık olabilmek için en kısa zamanda toplanarak görev bölümü yapacaklarını ve çalışmalara başlayacaklarını bildirdi. Müteakip faaliyetler hakkında kısa bilgi verdi.
            14. Toplantı, Divan Başkanının; başarılı bir genel kurul toplantısı yapıldığını, iyi bir adım atıldığını vurgulayan ve tüm katılanlara teşekkür eden konuşması ile sona erdi .      
 
 
 
 
 
     Semih PAZARLIKLI                                                              Orhun ÖZDEMİR
      Yazman                                                                           Başkan Yardımcısı
                      
 
                                                        Turhan ÖZER
                                                        Divan Başkanı
 

Yönetim Kurulu.                                           Tüm Etkinlikler.                                                  Üyeler.
 
 
 
 
 
     
 
 
Denizaltıcılar Birliği Derneği Logosu
 
 
 
Copyright © 2007 Denizalticilarbirligi.