DENİZALTICILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ 3.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

            1. Denizaltıcılar Birliği Derneği‘nin, üçüncü olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Aralık  2009 tarihli, çağrı mektubunda belirtilen gündeme uygun olarak, 17 Ocak 2010 tarihinde, Fenerbahçe D/G İstasyon Komutanlığı tesislerinde yapılmıştır . Toplantı ile alakalı ayrıntı aşağıda sunulmuştur .

           

            2. Denizaltıcılar Birliği Derneği  Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Çetinkaya Apatay, 17 Ocak 2010 Pazar günü, saat 14.20‘de Genel Kurul Toplantısı‘nı, hoş geldiniz diyerek ve başarı dilekleriyle açmış, daha sonra Yüce Önder Atatürk ve şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı söylenmesini müteakip ilk gündem konusu olan Divan Başkanı ve üyelerinin seçimini başlatmıştır. Divan Başkanı olarak, Sn. Turhan Özer aday gösterilmiş ve oy birliği ile seçilmiştir . Bilahare, Divan üyelikleri için Sn. Doğan Hacipoğlu ve Sn. Şükrü Bozoğlu aday gösterilmiş ve oybirliği ile seçilmişlerdir .

 

            3. Divan Başkanlığı tarafından; Toplam üye sayısı 92 olan  Denizaltıcılar Birliği Derneği‘nin  ilk genel kuruluna 47 üyenin katıldığı ve yeterli katılımın/çoğunluğun sağlandığı tespit edilmiş ve müteakip gündem maddelerine geçilmiştir .

 

            4. Divan Başkanı tarafından okunan toplantı gündemi için değişiklik teklifleri alınmış,  oya sunulan gündem oy birliği ile kabul edilmiştir .   

 

            5. İkinci Olağan Genel Kurul toplantısından günümüze kadar, yapılan işler , yürütülen faaliyetler hakkında ,  gündem  uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Sn. Engin Baykal tarafından yapılan takdim ile yönetim raporu, ardından yine gündem gereğince Denetim Kurulu Üyesi İzzet Ersoy tarafından denetim raporu sunulmuştur.

 

            6. Raporlar üzerindeki görüşmeyi müteakip , ayrı ayrı yapılan oylamalarda ;Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile aklanmıştır.

 

            7. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları seçimine geçilmiş, Divan Başkanı adayların tesbit edilmesini belirtmiştir. Sn. Y. Kemal Göleç söz alarak, önümüzde önümüzde çok önemli bir faaliyet olarak 2011 yılında Uluslararası Denizaltıcılar Toplantısının İstanbul’da yapılması nedeni ile, çalışmalara başlamış olan geçen yönetim kurulunun, çalışmaların kesintisiz devamı için göreve devam etmesini önerdi. Öneri üzerine söz alan Sn. Çetinkaya Apatay, yönetimin gençleştirilmesi, Sn. Basri Günindi ise özel işlerinin yoğunluğu nedeni ile görev almak istemediklerini belirttiler. Söz alan üyeler, görevin önemi nedeni ile Sn. Çetinkaya Apatay’ın, bu faaliyetin sonuna kadar göreve devamını dilediler. Bu konuşmalara ve Dernek Tüzüğüne göre adaylar tesbit edilerek oy pusulaları dağıtıldı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları ile yedek üyelerinin seçimi için teklif edilen adayların kapalı oy ve açık sayım ile yapılan seçim sonucunda ;

               Derneğin Asil Yönetim Kurulu üyeleri ;

               Çetinkaya Apatay

               Cemal Üren

       Doğan Hacipoğlu

               Engin Baykal

               Semih Pazarlıklı, olarak

 

               Derneğin Yedek YönetimKurulu Üyeleri  ;

               Celal Parlakoğlu

       M.Erbil Özkaya

       Süleyman Ertekin

       Ercüment Vitrinel 

               Atilla Taşezen olarak belirlenmiştir..

 

               Dernek Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin tesbiti için teklif edilen adayların oylanması sonucunda ;

               Derneğin Asil Denetim Kurulu Üyeleri ;

               Orhun ÖZDEMİR

               Lütfi ÖTİGEN

               İsmail TUNÇ

 

               Derneğin Yedek Denetim Kurulu Üyeleri ;

               Levent Tutan

              Yalçın Özkayalar

              Vural Güven olarak belirlenmiştir..

           

            8. Sn. Doğan Hacipoğlu, Tüzük Md.9b(2) bendinde belirtilen, “Toplantının Yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündeminin toplatı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilmesi” hükmünün Dernekler Yönetmeliğinden çıkarılmış olması nedeni ile bu maddenin iptali önerisi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

 

            9. Yeni dönemde giriş aidatı alınıp alınmaması konusunda, Sn. Yakar Erdoğan  dernek gelirlerinin arttırılması açısından giriş aidatı alınması ve yıllık aidatın arttırılması Sn Yusuf K. Göleç Yönetimin artıma ihtiyaç göstermediği, üye miktarının arttırlması için bir süre daha giriş ücreti alınmaması ve aidatın arttırılmaması önerileri oylanarak, önümüzdeki dönemde de giriş aidatı alınmaması ve yıllık aidatın arttırılmaması oy birliği ile kabul edildi.

 

          10. Genel Kurulun, dilek ve öneriler hakkındaki  gündem maddesi kapsamında; Sn. Engin Baykal söz alarak, sitemizin geliştirilmesi için önerilere ihtiyaç olduğunu, üyelerin yanında bulunan linkle üyelerimizin anılarına erişilebildiğini, Uluslararası Denizaltıcılar toplantılarının, 2010’da İsrail, 2011’de Türkiye, 2012’de Yunanistan ve 2013’de Ukrayna’da yapılacağını, 2009’da San Diego’da yapılan toplantının çok görkemli olduğunu, bu gibi toplantılara kalabalık olarak katılımın temsil bakımından daha iyi olduğunu belirtti.

 

           11.Yeni Yönetim Kurula adına yaptığı konuşmada Sn. Çetinkaya Apatay, kendilerini seçtikleri için Genel Kurula teşekkür etti. Güvenlerine layık olabilmek için en kısa zamanda toplanarak görev bölümü yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını bildirdi. Sn. Semih Pazarlıklı’ya sitemizin uygulanması çalışmaları için teşekkür etti. İlkbahardan itibaren sosyal faaliyetlerin başlayacağını, 2010’da İ srail’de yapılacak toplantıya, kalabalık katılmak istendiğini, 1 şubat’a kadar katılacakların bildirmesi gerektiğini, gerekli bilgilerin sitemizde olduğunu, 2011 için görüşlere açık olarak hazırlanan taslak programı açıkladı. Otellerle ve geziler için fiyat araştırmaları ve sponsor bulma faaliyetlerinin başladığını belirtti. Diğer konuşmacılar programın çok yoğun olduğunu ifade ettiler se de, bunun taslak program olduğu ifade edildi.

            12. Sn. Yılmaz Günay söz alarak, yönetim ve denetim raporlarının toplantıdan önce üyelere gönderilmesini, müteakip dönemdeki faaliyetlerin belirtilmesini önerdi, Sn. Engin Baykal söz alarak, 2011’deki faaliyet için ayrı bir organizasyon kurulması gerektiğini, herkesin desteğinin beklendiğini, faaliyetin özel bir bütçesi olacağını, bunlarla ilgili ayrıntıların sitemizde belirtileceğini ifade etti.

 

            14. Toplantı, Divan Başkanının; başarılı bir genel kurul yapıldığını, iyi bir adım atıldığını vurgulayan ve tüm katılanlara teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çekilmesine daveti içeren konuşması ile sona erdi .      

 

 

Şükrü BOZOĞLU

Yazman

 

Doğan HACİPOĞLU

Bşk.Yardımcısı

 
   
 
 
TurhanÖZER
 
Divan Başkanı
 
 
   

Yönetim Kurulu.

1.Genel Kurul

2.Genel Kurul 3.Genel Kurul

 Üyeler.

 
 
 
 
     
 
 
Denizaltıcılar Birliği Derneği Logosu
 
 
 
Copyright © 2007 Denizalticilarbirligi.