Sayı: 011/2015                                                                                                                           23 Aralık 2015

 

SAYIN  ÜYEMİZ

 

1.     Denizaltıcılar Birliği Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Ocak 2016 Pazar günü saat 14.00’de Fenerbahçe D/G İstasyon K.lığı Astsubay Kafeteryasında, toplantı çoğunluğu sağlanamadığı taktirde  24 Ocak 2014 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

2.    Tüzüğümüz ve İç Tüzüğümüz gereği, aidatını ödememiş üyelerimizin Genel Kurulda oy kullanma ve aday olma hakkı bulunmamaktadır. Aidat borçları toplantı girişinde ödenebilir.

3.     Gündem:

a.     Yönetim Kurulu Başkanının açış konuşması.

b.     Yönetim Kurulu Başkanının Divan Heyeti kurulmasını sağlaması.

c.     Divan Başkanının toplantıyı başlatması, saygı duruşu, İstiklal Marşı.

d.     Yönetim Kurulu raporunun okunması.

e.     Denetim Kurulu raporunun okunması.

f.      Yönetim ve Denetim raporları hakkında görüşme.

g.     Yönetim ve Denetim Kurullarının açık oylama ile aklanması.

h.     Yeni dönem için düzenlenen tahmini bütçenin sunumu.

i.      Tahmini bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü.

j.      Yeni Yönetim ve Denetim Kurulları adaylarının tesbiti.(Ynt. Krl. İçin 10, Dnt.Krl.için 6 kişi)

k.     Oy pusulalarının dağıtılması ve oyların kullanılması.

l.      Oyların tasnifi, yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının ve yedeklerinin tesbiti.

m.   Yönetim Kurulunun Tüzük değişikliği teklifi ve oylanması (Toplantıya katılanların en az üçte ikisinin kabul oyu gereklidir.).

n.     Varsa, İç Tüzük değişikliği teklifi.

                        o.   Varsa ilave gündem tekliflerinin alınması ve görüşülmesi. (Her   teklif

                              toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin teklifi olmalıdır.)

                        p.   Yeni dönemde giriş aidatı alınıp alınmamasına ve yıllık aidat miktarına karar

                             verilmesi.

                        r.   Varsa, ilave gündem maddelerinin görüşülmesi.

            s.   Dilek ve öneriler.

                        t.   Yeni Yönetim Kurulu adına konuşma.

                        u.   Divan Başkanının toplantıyı kapatması.

                        v.   Hatıra fotoğrafı çekilmesi.

 

                             Bilgilerinize sunarım..           

 

                             Ek-1. Diğer Hususlar.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                              M. Doğan HACİPOĞLU

                                                                                                                                             Tüma(e)

                                                                                                                                             Ynt.Krl.Bşk.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EK-1

 

DİĞER HUSUSLAR

 

 

Sayın Üyemiz,

 

 

İlgi: (a) Denizaltıcılar Birliği Derneği İç Tüzüğü, Md 2.2.a.(4)

        (b) Denizaltıcılar Birliği Derneği İç Tüzüğü, Md 5.c.(2)

        (c) Denizaltıcılar Birliği Derneği İç Tüzüğü, Md 2.3.c.(2)

 

 

1.     İlgi(a) gereğince yıllık üye aidatlarını ödememiş üyelerin Genel Kurul toplantısına katılma

hakları kalkar, oy kullanamaz, organlara aday olamazlar.

 

2.     İlgi(b) ve (c) gereğince haklı bir neden olmaksızın aidatlarını her yılın Haziran ayı sonuna

kadar ödemeyenler hakkında üyelikten çıkarılma işlemi başlatılabilir. Buna rağmen aidatlarını

henüz yatırmamış üyelerimize yardımcı olmak maksadıyla, bu durumdaki üyelerimiz

aidatlarını Genel Kurul toplantısı öncesi en geç 13.30’a kadar, toplantı girişindeki masada

Dernek ilgilisine makbuz mukabili yatırabileceklerdir.

 

3.     Aşağıdaki üyelerimizin Dernek Üye Kayıt Defterine yapıştırılmak üzere birer vesikalık

fotoğraf getirerek Kurul salonundaki müracaat masasına vermeleri gerekmektedir. Halil   

İbrahim Börü, Sabahattin Aydoğan,  Ali Erkin Gürdoğan , Zeki Akyüz, Aydın Şahinoğlu,

Aydın Ortabaşı, Dinçer Eren, Hamza Kuruca, Erhan Gürçam, Ertürk Öztürk, 

Turgay Rüştü Beltan, Bekir Evin, Celal Şimşek, Kazım Cihat Önen, Levent Erol, Korkut

Kutluad, Gürol Etiz, Kemal Ören, Musa Nedim Anbar, Selami Hakan Gürel, Ahmet Tuncer

Toksöz, Arif İdikurt, H. Tali Duru, Mehmet Faruk Celayir, Baki Erkal, Bilgi Özkan, Mustafa

Karasabun, Gürel Saranlı, Kadir Turhan Baykut, Enver Varol, Dernek kimliği almamış üyelerimizin de, birer pul fotoğraf(2,5cm x 3 cm) getirmeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

 

Tüzük Madde 3.a(2)’nın mevcut hali:

“Denizaltıcı eşi ölmüş veya vefat etmiş olup da Derneğe üye olmak isteyen eşler ve çocukları da Derneğe üye olabilirler.”.

 

Maddenin teklif edilen yeni şekli:

“Dernek üyelerinin veya şehit olmuş/vefat etmiş denizaltıcıların, fiil ehliyetine sahip, Dernekler Kanununa ve Yönetmeliğine göre üyeliğe engel hali bulunmayan eş ve çocukları da Derneğe üye olabilirler.”

 

 

 

 

  

Yönetim Kurulu.                       Tüm Etkinlikler.                                    Üyeler.

 
 
 

 

     
 

 

Denizaltıcılar Birliği Derneği Logosu

 
 

 

Copyright © 2007 Denizalticilarbirligi.