2.Genel kurulda yönetim Kurulu adına Sayın M.Cemal ÜREN tarafından Genel Kurula sunulan,

"2006-2008 Yönetim Faaliyet raporu"

 

YÖNETİM KURULU RAPORU

 

 

            Komutanım, Saygıdeğer üyelerimiz,

 

            Malumlarınız olduğu üzere, Derneğimiz 15 Mayıs 2006 tarihinde kurulmuş olup, ilk genel kurul toplantımız 5 Kasım 2006 günü yine bu mekanda yapılmıştı.

            Tüzüğümüz, olağan genel kurul toplantılarımızın, genel teamül gereği ocak ayı içinde yapılması şeklinde düzenlenmişti. İlk genel kurulumuz ise kuruluşu takip eden 6 ay içinde yapılması zarureti nedeni ile kasım ayında yapılmıştı. Tüzüğümüze göre hem genel kurul süresi, hem de yönetim kurulu hizmet süresi, uygun olması açısından ikişer yıl olarak Tüzüğümüze de konmuştu. Bu durumda Yönetim Kurulunun iki yıllık hizmet süresi, seçildikleri kasımdan iki yıl sonraki, yani 2008 kasım ayında dolmaktadır. Böyle uygulandığı taktirde, yönetim kurulu seçimlerinin olağanüstü bir toplantı ile kasım ayında yapılması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Yönetim kurulu seçimini olağan toplantı ile aynı zamana getirmek üzere, yönetim kurulu hizmet süresi olan iki yıl bitmemesine rağmen; Yönetim Kurulumuz bu gün itibarıyla istifa ederek, bu günkü olağan toplantıda seçim yapılmasına olanak sağlamıştır. Böylece bundan sonra, yönetim ve denetim kurulları seçimleri, Tüzük, İç Tüzük ve ilgili mevzuat gereği her iki yılda bir ocak ayında icra edilecek olağan genel kurul toplantılarında yapılabilecektir.

            Yönetim Kurulumuz, görev aldıktan sonra yapılan ilk toplantıda görev bölümü yaparak işe başlamıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Sayın Apatay, Başkan Yrd. ve murahhas üyeliğe Sayın Hacipoğlu,  Sekreterliğe Sayın Bozoğlu, Muhasip Üyeliğe Sayın Günindi ve diğer başkan yardımcılığına da ben tertiplendim. Bu toplantı ile beraber, genel kurul toplantısında onaylanan Tüzük gereği İç Tüzük çalışmasına başlandı, uzun çalışmalardan sonra geçtiğimiz hafta bastırılarak toplantı girişinde üyelerimize sunuldu. Ayrıca e-posta adresi olan üyelerimize de bu yolla toplantıdan önce gönderilmiştir. Bu konuda, varsa öneriler, Yönetim Kuruluna yapılabilir.

            Tüzüğümüze göre denizaltıcıları ve denizaltıcılığı gönülden seven, Derneğimize maddi-manevi destek sağlayacak, Derneğin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olabilecek, toplumun ileri gelen kesimlerinden sekiz kişiye onursal üyelik teklifi yapılmış, altısı teklifi kabul ederek rozet, madalyon ve beratları sunulmuştur. Hali hazırda Yönetim Kurulumuzca B.Niyazi Önen, B. Rahmi Koç ve Prof.Dr. Necmettin Pamir’e de onursal üyelik teklifi yapılmış olup önümüzdeki ilk toplantıda rozet, madalyon ve beratlarının sunulması planlanmıştır.

            Yine aynı amaç doğrultusunda, geçtiğimiz dönemde, Dz.K. eski K. Ora. Karahanoğlu, Don. Eski K, Ora. Ataç, Kuzey Dz. Saha ve bu yıl Don. K. Olan Ora. Yiğit, Dz. Eğt. Ve Öğr. K. Olarak Kora. Bilgel ve bu yıl Tüma. Sağdıç ve Kuzey Dz. Saha K. Kora. Öğütçü ile Ankara’da görevli denizaltıcı amiraller ziyaret edilmiş, rozet, madalyon ve beratları da taktim edilmiştir. Bu ziyaretler esnasında Derneğimizin sorunları da dile getirilmiştir.

            Kıdemli, saygın denizaltıcılar olarak, dernek faaliyetlerinde bize ışık tutacak 9 büyüğümüz, Tüzüğümüze göre Yüksek Danışma Kurulu üyesi olarak seçilmişler, 7 şubat 2007 günü, Beylerbeyi Tesislerinde yapılan bir sosyal faaliyette kendilerine madalyon ve beratları taktim edilmiştir. Fakat maalesef, bu büyüklerimizden Sayın Güven ile Kayran’ı geçen yıl kaybettik. Bu büyüklerimiz ve tüm ebediyete intikal eden mensuplarımıza bu vesile ile Allah’dan rahmet diliyorum.

            Derneğimizin kuruluşunda hedefimiz olan  hizmetteki ve emekli denizaltıcılarımızı bir çatı altında toplamak üzere Genel Kurmay Başkanlığına , Derneğimizin üye olunabilir dernekler listesine alınması için teklifte bulunulmuş, istekli bir personelin dilekçe ile başvuması cevabı alınmıştır. Denizaltı Filosu ile koordine edilerek, o tarihte Denizaltı Filosu Başçarkçısı olan Dz.Alb. Yalçın Enç dilekçe ile Derneğimize üye olmak için silsilei meratiple dilekçe vermiş, ancak dilekçeye MSB’lığınca uygun olmadığı cevabı verilmiştir. Bu durumda tekrar ilgili makamlara gereği ve bilgi için gerekli yazı yazılmışsa da şu ana kadar bir cevap alınamamıştır. Ayrıca ziyaret edilen makamlara da ziyaret esnasında sözlü olarak sorun iletilmiştir. Konu takip edilmektedir.

            Dernek Amblem ve Kart numuneleri de tarifleri ile birlikte İç Tüzüğümüze ithal edilmiştir. Üyelerimizin bir kısmı fotoğraflarını vermişlerse de, yeni verilecek akıllı kimliklere çekilen fotoğraflardan birer tane verildiği taktirde, Dernek Tanıtım Kartları da tamamlanarak, siz üyelerimize ulaştırılacaktır.

            9 Haziran 2007 günü Denizaltıcılık Gecesine İzmit’de iştirak edilmiş, müteakip Denizaltıcılık Gecesinin daha iyi yapılması için göz önüne alınması gerekli hususlar tesbit edilmiştir. Anılan güne iştirak eden diğer üyelerimizin de bu konuda görüş ve önerileri varsa intikal ettirebilirler. Bu yılki Gecenin, Beylikdüzü’ndeki televizyon kulesi bittiği taktirde burada yapılması muhtemeldir.

            Derneğimizin bir amacı da uluslararası faaliyetlere iştirak ederek tanıtımımızı yapmaktır. Bu amaçla Derneğimizin kurulmasından önce Odesa/Ukrayna’da yapılan 41. ve Mar Del Plata/Arjantin’de yapılan 42. toplantılara camiamızı temsilen Sayın Bozoğlu katılmıştı. Derneğimiz Kurulduktan sonra ilk yapılan 43. toplantıya Derneğimizi temsilen Dernek Başkanımız Sayın Apatay Moskova/Rusya’da, geçtiğimiz yıl da 44. toplantıya Derneğimizi temsilen Sayın Hacipoğlu Cherburg/Fransa’da katılmışlardır. 44. toplantıda 2011 yılı için Peru’da talip olduğunu belirtince, toplantı başkanı kararı bu yıl yapılacak 45. toplantıya bırakmıştır. Toplantı bu yıl 14-18 Mayıs’ta Gdina/Polonya’da yapılacak olup, Dernek, Başkanımız Sayın Apatay tarafından temsil edilecektir. Tüm üyelerimizden de katılmak isteyenlere çağrı, interneti olanlara bu yolla, olmayanlara yazı ile yapılmıştır. Ayrıca sitemizde de açıklanmıştır. Daha önce onaylanan plana göre 2009 yılı toplantısı 7-12 Eylül’de San Diego’da, 2010’da Hayfa/İsrail’de yapılacaktır. 2011 toplantısı için, Peru’nun uzakta olması dolayısıyla da Türkiye lehine karar verilmesi büyük olasılıktır. 2010 yılında İstanbul festivali de olduğundan bunu takip eden denizaltıcılığımızın kuruluşunun 125. yılında böyle bir faaliyetin Türkiye’de olması gayet anlamlı olacaktır kanaatindeyiz. Tüzüğümüz gereği, Genel Kurulumuzun, 2011 yılında 48. kongrenin Türkiye’de yapılması maksadıyla bu yıl 45. toplantıda yapılacak oylamada evsahipliği talebini yinelemek için Yönetim Kuruluna yetki vermesi gerekmektedir. Ev sahipliği herhangi bir maddi külfet getirmemekte, sadece organizasyonu kurmak gerekmektedir. Katılımcıların her türlü masrafları kendileri tarafından karşılanmaktadır. Bu husus gündem akışı içinde huzurlarınıza gelecektir.

            41 ila 44. toplantıları da içeren Uluslararası Denizaltıcılar toplantılarının tanıtılması amacı ile Deniz Kuvvetleri Dergisine bir makale hazırlama çalışmaları devam etmektedir.  

            Derneğimizin amaçlarından olan üyelerimizin kaynaşması maksadı ile 21 Aralık 2007 Perşembe gecesi Onursal Üyemiz Sayın Naci Endem’im tavassut ve desteği ile İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde bir “Kışa Merhaba” gecesi düzenlenmiştir. Bu geceye Filo’dan Filo K, Komodor, Kurmay Başkanı ve Başçarkçı, bazı onursal üyelerimiz ve  25 üyemiz tek veya eşli katıldılar. Canlı müzik eşliğinde iyi vakit geçirilmiştir. Önümüzdeki dönemde bu tip faaliyetler ve ilaveten gezi faaliyetleri icrası düşünülmektedir.

            Bu arada, Semih Pazarlıklı arkadaşımızın düzenlediği web sitemiz geçen yıldan beri faaliyettedir. Sitemizin adı http://www.denizalticilarbirliği.com ‘dur Denizaltıcılık tarihi, taktiği, tekniği konuları, üyelerimizle ve Derneğimizle ilgili bilgi ve güncel haberler, idari haberler, duyurular ile ve mesela akıllı kart işlemleri ile ilgili üyelerimize faydalı olabilecek bilgileri ihtiva etmektedir. Bu site, Derneğimizin sitesi olduğundan, üyelerimizin de temin ettikleri veya uygun gördükleri anı, bilgi ve fotoğrafları göndermeleri durumunda daha zengin bir kaynak oluşturacaktır. Önümüzdeki günlerde, sitemizin kira işlemi yenilenecektir.

            Dönem içinde Dernek amacımız kapsamında; haberdar olduğumuz hastanede yatan üyelerimize ziyaret ve aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etmiş üyelerimizin son görevlerine iştirak edilmiştir. Takdir edersiniz ki, ailelerimiz bu gibi durumları Derneğimize bildirmek üzere bilgilendirilmeli, Derneğimiz de bu gibi haberleri e-posta veya telefonla diğer üyelerimize ulaştırmalıdır. Sevinç ve kederde bir olmak bunu gerektirir. Halen, bazı üyelerimizin e-posta adresleri bulunmamaktadır. E-posta adresi olan yakınlarının adreslerini verdikleri taktirde, haberleşmede büyük kolaylık olacaktır.

            Halen bildiğiniz gibi, maddi imkansızlık nedeni ile Derneğimize bir lokal temin edilememiştir. Bu durumda yakın gelecekte böyle bir ihtimal çok olası görülmemektedir. Derneğimizin resmi adresi, bir onursal üyemizin ofisidir. Bazı Yönetim Kurulu toplantılarımız orada yapılmaktadır. Bunun haricinde her faaliyetimiz ve malzemelerin muhafazası için. Başçarkçımız Yusuf Kemal B. Ofisini ve imkanlarını Derneğimize açmıştır. Ofiste genellikle Salı günleri kendisi, zaman zaman da Yönetim ve denetleme Kurullarımız tamamen veya kısmen orada bulunarak Dernek faaliyeti yürütülmektedir. Her türlü faaliyet fikir safhasından icra safhasına kadar bu mekanda icra edilmektedir. Üyelerimiz bilgi alma-verme için bu ofisi telefonla arayabilirler, Salı günleri bizzat gelebilirler. Kayıtların tutulmasından mektupların yazılıp gönderilmesine kadar her türlü Dernek faaliyeti Yönetim Kurulumuz tarafından bizzat yapılmaktadır. Yeni dönemde daha fazla sosyal faaliyet için, bazı komitelerin kurulması gerekebilir.

            Kuruluşumuz 2006 mayıs ayında, ilk genel kurulumuz 2006 kasım ayında ve hesap kapama 2007 aralık ayında olduğun dan hesaplar birbirine girmiş durumdadır. Bu yıldan itibaren hesap kapama ve genel kurul toplantıları yılbaşında yapılacağından, gelecek genel kurul toplantısında bu mahzur ortadan kalkacaktır.

            Halen 78 üyemiz bulunmaktadır. Ancak bir kısım üyemiz mesafe farkı ve bir araya gelememe gibi nedenlerle bir, hatta iki yıllık aidatlarını ödeyememiş durumdadırlar. Tüzük ve İç Tüzüğümüz gereği, aidatların Haziran ayına kadar ödenmesi gerekmektedir.

            Geçtiğimiz dönemde, aidat ödeyen üyelerimizden 5.550, Onursal üyelerimizden nakdi veya ayni 4005, ve Yönetim Kurulumuzdan da bağış olarak 1625 YTL toplanmıştır. Bu suretle gelirimiz 11.180 YTL olmuştur. Bu meblağdan kırtasiye, Dernekler Yönetmeliğine göre alınması gerekli defter, makbuz gibi basılı evrak, tanıtım maksatlı rozet, madalyon gibi malzeme, yurt içi ve yurt dışı temsil giderleri olarak toplam 10968,94 YTL harcanmıştır. Halen 16 üyemizden 950 YTL aidat alacağı bulunmaktadır. Kasada da nakit 61,06 YTL mevcuttur. Bunlar ile ilgili bilgi ve belgeler gerekli defter ve dosyalarda bulunmaktadır.

            Madalyon, rozet, kravat gibi tanıtım malzemelerinin yaptırılması, Tüzük, İç Tüzük kitabının ve üye kartlarının bastırılması, sosyal faaliyet icrası gibi bazı hususlar, daha önce de belirtildiği gibi onursal üyelerimizin ayni veya nakti bağışları ile yapılabilmiştir. Yine Derneğimiz kurulmadan evvel, Denizaltıcılık Gecelerimizin Tüyap’da ihya edilmesine de onursal üyelerimizin katkısını belirtmeden geçemeyeceğim.

            Sözlerime burada son verirken, Yönetim Kurulu olarak tüm üyelerimize; ailelerimiz ve sevdiklerimizle birlikte sağlıklı, mutlu, refah içinde ve üye sayımız daha artmış bir dönem diliyoruz.

            Saygılarımızla.

 

 

Yönetim Kurulu.            1.Genel Kurul             2.Genel Kurul                  Üyeler.

 
 
 
 

 

     
 

 

Denizaltıcılar Birliği Derneği Logosu

 
 

 

Copyright © 2007 Denizalticilarbirligi.