SiMAFOR NEDİR ?       

 
 
   
   Simaforla yazışma, uygun boyutta ve elde tutulan sopaların ucunda yer alan ve iyi görünebilmesi için çoğunlukla sarı ve kırmızı renkli küçük bayraklardan oluşan "Simafor" adı verilmiş gereçlerle yapılır. Ancak, yeterli görünüm sağlanabiliyorsa, bayrakların renkleri bağlayıcı değildir.
 
 
   
     Bir birim, bir diğer birime simaforla bilgi iletmek istediğinde, bu isteğini, herhangi bir görünür iletişim yöntemiyle (sancak veya ışıldakla) "K1" işaretini göndererek bildirir. Simafor iletişimi kuracak birimler, birbirlerini görebilecek kadar yakınsalar, (bölüm başlığının sol tarafında da gösterildiği biçimde) simaforla "DİKKAT" işareti verebilirler.
 
 
   
   Kendisine simaforla yazışma için çağrı yapılan birim, ya sancakla yazışma kuralları içinde yer alan "Yanıt" flamasını mezestre eder, ya da simaforla "C" harfini gösterir. Eğer söz konusu birim, o anda simaforla iletişim kuramayacaksa "YS1" işaretiyle olumsuz yanıt verir.
 
 
   
    Bilgiyi gönderecek birim, olumsuz yanıt almadığı sürece, "DİKKAT" işaretini yapmayı, "Yanıt" flamasının önce mezestre ve daha sonra toka edilmesine ve simaforla "C" harfinin gösterilmesine kadar sürdürür. Bunlardan birinin yapılması üzerine, bilgiyi göndermeye başlar.
 
 
   
    Simaforla yapılan yazışmada kısaltmalar kullanmaktan kaçınılmalı (özel kodlu yazışmalar dışında), yazışma, olanaklar elverdiğince açık dille yapılmalıdır. İletilecek bilgi topluluğu içinde yer alan sayılar, ya açık dille (harf harf) yazılmalı, ya da her sayı, öncesinde ve bitiminde "SAYI" işareti gösterilerek, harf karşılığıyla belirtilmelidir. Bu sırada, karşılıklığı önlemek amacıyla, 10 ve 10'dan büyük her sayı, tek tek sayılar biçiminde gönderilmelidir.
 
 
   
    İletişimde özel anlam içeren harfler topluluğu (AA, AR, vb. gibi) dışında, her harfin yazılmasından sonra, başlangıç duruşuna (simaforların önde çapraz tutuluşu) geçilir ve fazla beklemeden izleyen harf gösterilir. Bu uygulama, eğitim seviyeleri (özellikle alma/okuma yeteneği) yüksek birimler arasında yapılmayabilir, ancak kelimeler arasında durulmalıdır. Yazma işlevi sırasında yanlışlık yapılırsa, ardarda "E" harfi gösterilerek, yanlışlık belirtilir. Bu durumda, ya en son yapılan yanlış harf yinelenir, ya da yanlış anlaşılma olasılığı varsa en son gönderilmekte olan kelime baştan yazılır.
 
 
   
    Yazılan her kelimenin sonunda, yine başlangıç duruşuna geçilir ve alıcı birim tarafından, kelimenin doğru alındığını ve anlaşıldığını belirten "C" harfinin gösterilmesi beklenir. Alıcı birim, kelimenin gönderilmesinden sonra "C" harfini göstermezse, söz konusu kelime yeniden yazılır.
 
 
 
   
    İletilen tüm bilgi topluluğunun gönderilmesi sona erdiğinde, bu durum, "AR" işaretinin harfler arasında başlangıç duruşu olmaksızın gönderilmesiyle belirtilir.
 
 
   
   Simaforla yazışma yaparken, kolların dirseklerden ve bileklerden kırılmamasına (eğilmemesine) özen gösterilmelidir. Tersine durumlarda, yazılan harfler yanlış anlaşılabilecektir.
 
Alıntı:.
 
 
 

 

     
 

 

Denizaltıcılar Birliği Derneği Logosu

 
 

 

Copyright © 2007 Denizalticilarbirligi.