DENİZALTICILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ ÜYE BAŞVURU VE KABUL FORMU.

 
 
   
  
          DENİZALTICILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ ÜYE BAŞVURU VE KABUL FORMU(Form-1b)
             Sıra No(Dernek Tarafından doldurulacak):                     Tarih:
             KİMLİK BİLGİLERİ

Nüfus Cüzdan Seri, No:

 

SOYADI:

İli:

Adı:

İlçesi:         

TC Kimlik No:

Mahalle/Köyü:

Baba adı:

Cilt No: 

Ana adı: 

Aile Sıra No: 

Doğum Yeri:

Sıra No:

Doğum tarihi:

Verildiği Yer:

Medeni hali:   

Veriliş Nedeni:

Dini:

Cüzdan Kayıt No: 

Kan grubu:

Veriliş Tarihi:

DİĞER BİLGİLER

Görev Sicil No:  

Emekli Sicil No:

Mesleği: 

İşi:

En son bitirdiği okul:

Bildiği yabancı dil:

Ev Adresi:

 

Ev Telefonu:

İş Adresi:

İş Telefonu:

Faks:

Cep Telefonu:

Pasaport No: 

e-posta adresi:

Vergi Dairesi ve No: 

Eşinin Adı, Soyadı:

Eşinin mesleği ve işi:

Çocukların Ad ve Cinsiyeti:

Askeri Kimlik No:

 

Eş As. Kml. No   :

 

 

 

 

 

 

                                      Denizaltıcılar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına,
 
                Denizaltıcılar Birliği Derneği Tüzüğü ve İç Tüzüğünü okudum. Tüzük ve İç Tüzükte belirtilen
           hususlarla;    Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uyacağım. Saptanacak Giriş Aidatı ve Yıllık
          Aidatları zamanında ödemeyi kabul ediyorum. Üyeliğe kabul edilmemi dilerim.
 
                                                                                                                 (İmza)
                                                                                                            Adı, Soyadı
KARAR:
(Dernek Yönetim Kurulunca Doldurulur.)
 
 
 
 
 
 
 
Üyeliğe kabul tarihi:                                                                                              Ynt.Krl.Bşk/Murahhas Aza
                                                                                                                            Mühür.

 

       

 NOT: Formu, orijinal WORD belgesi formatında arzu edenler. info@denizalticilarbirligi.com  adresinden e-posta ile isteyebilirler.
 
 

Üyelik aidatını yatırmak için PTT Posta çeki:

Ercüment Özmen PTT 1635032 Posta çek Hesabı

İnternetten Aidat Yatırmak İçin:

Ercüment Özmen adına İş Bankası İBAN TR44 0006 4000 0011 0460 6593 95

 

Tüzük
 
 
 

 

 

   
 

 

Denizaltıcılar Birliği Derneği Logosu

 
 

 

Copyright © 2007 Denizalticilarbirligi.